Staňte se

Mistrem slova!

Naučte se za 1 den zvládat jakékoliv rozhovory s větší lehkostí. Osvojte si inovativní způsoby, jak být lidem blíže a mluvit na ně tak, že vás budou chtít s nadšením sami poslouchat BEZ odmítání, hádek a slovních útoků.

Napadlo vás někdy...

Jak by se váš život změnil kdybyste uměli přesvědčivě a s respektem prosadit své přání, touhy a požadavky? Doma i v práci?

Možná se vám stalo, že jste něco řekli a v tu ránu se do vás protistrana opřela a vy jste nevěděli, jak vhodně reagovat. 🥺 Nebo jste sdělili své přání, ale nesetkali jste se s pochopením, které jste očekávali... 🤯 A tak se často můžete cítit, jako když mluvíte tatarsky a žijete na jiné planetě...

Vím, jak frustrující je, když nám druzí nerozumí.

Setkal jsem se s tím v životě snad tak 1000x... 


Úplně si vzpomínám, jak jsme seděli v zasedačce, psal se rok 2007, a já se pokoušel sdělit kolegům nápad k projektu, na kterém jsem už pár týdnů tvrdě pracoval. Moc jsem se těšil na to, jak to zavedeme!


Posadili jsme se u kávičky a já spustil... Ale už po prvních minutách pozoruji, že je něco špatně. Kolegové s podivem nechápavě kroutí hlavami a místo slov uznání z úst jednoho slyšíte: "Hmm, to je pěkná kravina!"

V tu chvíli jako by mně zhasli plamen naděje v hlavě. Vůbec už si nepamatuju, o čem se tam bavili dál, ale cítil jsem se, že mě úplně pohřbili. A s tím i týdny práce, které jsem tomu věnoval. Rozhodilo mě to.


Dokážete si představit, jaké to je, když konečně s něčím vylezete před ostatní, ale je to hned zavrhnuto? Když se těšíte, až se pochlubíte, ale místo toho přijde ignorace?


Až o pár let později mi došlo, co se vlastně stalo.


Že samým nadšením jsem to nepodal způsobem, který by s nimi skutečně rezonoval. Zvolil jsem špatná slova. Chaoticky strukturované myšlenky. A oni si to nedokázali hlavně vůbec představit!


A právě takové situace mi kdysi ukázaly, jak moc důležité je umět mluvit s lidmi JEJICH JAZYKEM.


Co tím myslím? 

Že každý z nás jinak chápe význam samotných slov, neboť se dotýká své tzv. interní mapy. 


To je koncept, který jsem postupně rozvedl na základě poznání psychologie a neurolingvistického programování (NLP), který se vztahuje k tomu, jak jednotlivci vnímají a interpretují svět kolem sebe. Tyto mapy jsou subjektivním zobrazením reality, nikoli objektivním odrazem skutečného světa.

Pak jde o to, že mozek člověka denně zpracovává obrovské kvanta informací. Abychom se proto vyrovnali s tímto přetížením, automaticky filtrujeme informace na základě našich předchozích zkušeností a přesvědčení. To znamená, že vidíme a slyšíme jen to, co je konzistentní s našimi interními mapami.

Proto lidé říkají "já tě nechápu", "tomu nerozumím", nebo se naštvou, protože vycházejí ze SVÉ jiné interní mapy. 

Co kdybyste se mohli naučit, jak umět rychle číst interní mapy druhých?

A dokázali jste tak "prokouknout" druhé lidi? Uměli jste jim konečně rozumět, a tak jste na ně mohli mluvit způsobem, aby vás 100 % dobře pochopili a zajímalo je to do morku kostí? Myslíte, že by vám to v životě pomohlo?


Jen si představte tu chvíli, kdy vám každé slovo, které řeknete, přinese uznání, respekt a porozumění. Kdy vaše myšlenky a nápady jsou vítány s otevřenými rukama, ať už jste doma, v práci, nebo na společenské akci. 


Je to možné. A právě to se může stát i vaší novou realitou. 


Dnes jsem vděčný za to, že jsem se před lety rozhodl zavést řadu těchto a dalších komunikačních principů. Protože je teď mnohem jednodušší získat žádoucí odezvu, než se o to jako dříve jen snažit a pokoušet.


Pamatujte proto, že:

„Kvalita naší komunikace odráží kvalitu našeho života a kvalitu našich vztahů.“

Potřebujete se proto naučit

Jak si osvojit a zavést 3 klíčové prvky, které naprosto zásadně ovlivňují vše, co říkáte...

I. POCHOP a BUĎ POCHOPEN 

Jako plachetnice na rozbouřeném moři, tak i my v konverzaci často hledáme správný kurz. Potřebujete vědět, jak naskočit na tu správnou vlnu vašeho posluchače. Dokázat přesně odhalit, na co druhý myslí a co cítí, že vaše slova přistanou v jejich přístavu porozumění. To není jen o sdělení, je to o sdílení!

Díky Identifikaci 8 komunikačních typů a profilů lidí ovládnete umění být konečně správně vyslyšen.

II. MLUV JASNĚ a ATRAKTIVNĚ

Poutavá komunikace není o formálním sdělení, ale o tom, jak myšlenku zasít jako semínko do mysli posluchače a nechat klíčit. Proto se komunikační mistři naučili malovat v mysli žádoucí obrazy a vyvolávat emoce, což vede až k téměř fyzickému prožitku.  

Díky metodě Mysli-Prociť-Konej přinesete zážitek, který zůstane v paměti druhého dlouho po skončení rozhovoru.

III. OBSAH JE KRÁL, PODÁNÍ KRÁLOVNA

Vaše myšlenky jsou jako poklady ukryté v hlubinách. Teď jde o to, jak tyto poklady vylovit, oprášit a prezentovat stylem, kterým vyniknou jako pravé diamanty.

Přesvědčivá komunikace je více o projevu samotném než o sdělení.

Díky optimalizaci využití řeči těla a tonality získáte respekt, pozornost i důvěryhodnost tomu, co říkáte.

POZOR, musím jen upozornit na 1 věc... 

Podobně jako když se lyžař chce naučit lyžovat, nestačí o lyžování jenom číst. Jde na svah a učí se zručnostem.

Proto je velký rozdíl mezi tím "vědět principy" a "žít principy", chápete, že?


A stejné je to i s komunikačními dovednostmi. Jsou to zručnosti, které si budujeme a osvojujeme do té míry, až se stanou autonomními. Tedy do okamžiku, kdy na to nemusíte myslet a všechnu tu práci za nás dělá naše podvědomí (což je pak skvělé, protože vám to jde úplně samo a nemusíte se už nijak kontrolovat!)


Proto je osvědčeným a nejsnadnějším způsobem mít pro trénink těchto dovedností svého trenéra.


Pak je tu ještě jedna věc...


Bez zpětné vazby je téměř nemožné se v těchto zručnostech zdokonalit správně. Je to proto, že i když si někdy myslíme, že je to "super", druzí to vidí jinak. Podobně jako při cvičení s fitness trenérem nebo fyzioterapeutem - řada lidí je přesvědčená, že dělá daný pohyb dobře, trenér vás však na chyby okem mistra upozorní a přivede okamžitě k nápravě, abyste se to naučili správně a neubližovali si. Malé chyby vedou vždy k velkým chybám.  


Proto je MIMOŘÁDNĚ důležité odhodlat se jít to trénovat naživo. Bez drillu, bez zpětné vazby trenéra a bez cenných vhledů, je to podobné, jako chtít vyšplhat na Mount Everest a místo toho si ho jen malujete na papíře... 


Právě proto jsem po 15 letech zkušeností při práci s více jak 17 000+ lidmi připravil speciální den plný poznání, praxe a vlastního zdokonalování.

Přijďte na trénink

Mistrovství slov

a zdokonalíte na místě své rétorické a komunikační dovednosti, získáte lepší odezvy a reakce, větší přijetí a pochopení toho, co sdělujete.

Za jediný nabitý den se naučíte, jak si získat respekt druhých a zvítězit svými slovy tak, aby s lidmi rezonovala. Vzroste vaše sebedůvěra a vnesete do celé komunikace více lehkosti, poutavosti a důvěry.

Kdy? V sobotu 16. listopadu 2024 v Praze (9:30 - 19:30)

Zaměříme se na 5 hlavních oblastí:

 • Porozumění a pochopení: Nejprve se potřebujete naučit poslouchat nejen slova, ale i to, co je mezi řádky. Porozumění vám umožní vidět svět očima druhého a poskytne vám klíč k efektivnímu dorozumívání. K tomu se naučíte celou řadu šikovných nástrojů pro identifikaci různých komunikačních stylů a profilů lidí. A jak díky nim úderněji hovořit.
 • Empatie: Empatie není jen o cítění s druhými, ale také o schopnosti vidět situace z jejich perspektivy. Tato schopnost je neocenitelná ve chvílích, kdy potřebujete vyjednávat nebo přesvědčovat. Poznáte jedinečné metody, jak působit empaticky, a přesto si zachovat potřebný odstup a respekt.
 • Jasnost a struktura: Méně často znamená více. Naučíte se vyjadřovat jasně a srozumitelně, aby vaše slova měla větší dopad a byla lépe pochopena. Ukážeme si, jak strukturovat myšlenky, aby zněly a s lidmi rezonovaly. 
 • Neverbální komunikace: Můžete mít sice ten nejlepší obsah, ale pokud provedení za nic nestojí, ztratí to celé význam. Proto se budeme hodně věnovat prací s tělem a hlasem samotným, protože náš mozek nejdříve registruje to, co vidíte  než to, co slyšíte (to je až druhořadé). Rozebereme si, co jaká gesta znamenají, kdy je využít, a jak pracovat s hlasem.
 • Tréma, nervozita a sebejistota: Lidé se často bojí toho, co by se mohlo stát a pokazit, až se to skutečně stane. Stejně tak je to mnohdy i s nervozitou - bez ní je sdělení a projev přesvědčivější a důvěryhodnější. Otázkou je, jak se ji zbavit? Tak právě od toho vás provedu na místě procesem, kdy zažijete na vlastní kůži, jak se přepnout zpět do své skutečné síly.

Teď už zbývá jen jediné. Dorazit!

Zvolte si nyní svou vstupenku:

Mistrovství slov - 16.11.2024

Poznáte praktickou typologii komunikačních typů a profilů lidí, abyste věděli, jak na ně mluvit tak, že vám snadněji a přesně porozumí. Osvojíte si metodu Mysli-Prociť-Konej a naváže hlubší vztah se svým tělem, skrze které budete schopni lépe a přesvědčivěji podat své myšlenky a požadavky mnohem důvěryhodnějším způsobem.


 • Praktických 10 hodin nabitého tréninku naživo!
 • Začátek 9:30, konec kolem 19:30, lokalita Praha.
 • Žádná suchá teorie, rovnou a hned zkušenosti z praxe!
 • Načerpáte desítky tipů a triků, jak svými slovy zvítězit.

9860

5990

Ještě jsou volná místa.

Mistrovství slov 16.11.2024 

+ 

Mistrovství pódií 17.11.2024
= Mistrovství komunikace

Rádi byste se zdokonalili také v komunikaci a prezentování na větší množství lidí? Skupiny? Konference? A chcete se stát špičkovými řečníky a mít své projevy a výstupy jednoduše v malíku?

Pak si zamilujete rozšířenou V.I.P. verzi, která zahrnuje NAVÍC:


 • Další celý den praktického tréninku přímo s Radkem na pódiu
 • Pokročilé prezentační dovednosti a práci s prostorem
 • Jak využít síly storytellingu a sklízet bouřlivý potlesk ve stoje
 • Rozbory nejúspěšnějších projevů světových velikánů a jednoznačné odkrytí tajných triků, které v nich jsou využity.
 • Video-záznam z obou dnů určený i pro vlastní sebereflexi, ke všemu se tak můžete vracet z pohodlí domova po celý rok

18990

11990

Zbývá méně jak <15 míst.

Jste jen jedno rozhodnutí od osvojení si zručností a triků komunikačních mistrů.

profesionální řečník
Radek Karban

Nadchni. Oslov. Zaujmi!

Poznejte svého trenéra

Radek Karban je transformační řečník, který uspořádal za posledních 15 let více jak 180 víkendových tréninků, kurzů a seminářů po Evropě pro celkem více jak 17 000+ lidí naživo a dalším více jak 180 000 pomohl online cestou. 


Je autorem dvou českých bestsellerů, knihy Aktivuj svůj potenciál a knihy Šťastné a sebevědomé superdítě.


To, co se naučil od desítek světových es, dnes sdílí s lidmi, kteří hledají rychlejší cesty, jak se stát úspěšnější a žít život, který je bude bavit a naplňovat.

Využívá při svých trénincích praktické nástroje z psychologie a terapie, zejména z neurolingvistického programování (NLP), kterého je sám mezinárodním trenérem pro Českou republiku v rámci své Coaching University ČR, kterou založil.  


Dnes je připraven odevzdat kus znalostí i právě Vám!

Lidé, kteří trénink už zažili, o něm říkají...

Sabina Vyhnálková

Absolventka Tréninku

„Ty nejvýraznější posuny k lepšímu se v mém životě uskutečňují díky Radkovým seminářům během jednoho víkendu.“

Jaroslav Štětina

Absolvent tréninku

„Radek je nejlepší trenér osobního rozvoje v České republice.“

VIDEO RECENZE

Libuše Choloniewská

Absolventka tréninku

„Díky Radku. Prošla jsem hodně seminářů a tréninků, ale tohle bylo fakt jiné. O několik levelů výš, změnilo mi to život a myšlení.“

Irena Mejzlíková Koutníková

Absolventka TRéninku

„Radku, dík za to, co děláš, vážím si tvojí ochoty zodpovědět každý dotaz a to, jak jsi s lidmi opravdu přítomen.“

„Síla komunikace pracuje pro ty, kdo na ni pracovali.“

- John Powell, britský skladatel

Těším se na všechny, kdo se nebojí růst a chtějí se stát ještě úspěšnějším člověkem ve všech rovinách. Protože to je to, k čemu kvalitnější komunikace mezi lidmi vede. Dokážeme více jako lidé, partneři a lídři, a propojuje tak náš pravý potenciál KDO jsme dnes s tím, KÝM se můžeme ve skutečnosti stát a být.

S úctou k Vašemu hlasu,
který by měl být slyšen!


Radek Karban,
profesionální řečník a Váš trenér

© Akademie Radka Karbana, Pomáháme uspět s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, 110 00, IČ 29134366. VOP.
V případě jakýchkoliv otázek a dotazů pište na akademie (zavináč) radek-karban.cz. Všechna práva vyhrazena. 

>