P.S. 100% počítáme s vaší účastí

Už nelze účast zrušit. Židli v sále máte vyhrazenou a sezení garantované.

Dovolujeme si připomenout, že v případě neúčasti z jakýchkoliv důvodů vstupenky propadají bez náhrady. Můžete však vstupenku darovat někomu jinému a nahlásit nám do 7 dnů před akcí detaily nového majitele. Každopádně na této akci byste opravdu neměli chybět, může vám výrazně pomoci k lepšímu životu a my proto uděláme maximum. Těšíme se na VÁS.

“Stejně jako jsme se učili číst a psát, je důležité pro šťastný a úspěšný život ovládnout umění jak správně komunikovat, být ihned pochopeni, zaujmout a vzbudit neodolatelný zájem v druhých. Je to dovednost všech dovedností 21. století.”
– Radek Karban, profesionální řečník  –

>