Umět úspěšně komunikovat je nejdůležitější schopností 21. století.

S TÍMTO DAREM SE LIDÉ S VYNIKAJÍCÍMI VÝSLEDKY NERODÍ. OSVOJILI SI HO.

Každý z nás se učil číst a psát. Bohužel nás však nenaučili jedné klíčové věci – umět správně a efektivně komunikovat své myšlenky a záměry druhým tak, aby nedocházelo k nedorozuměním, nepochopení a zbytečným hádkám.

Každý skvělý řečník by vám totiž potvrdil, že to nikdy není chyba protistrany, ale chyba řečníka. Pokud tak chcete mít skutečně vynikající výsledky a  žít dlouhodobě šťastný a vyrovnaný život, musíte dosáhnout mistrovství ve své komunikaci a zdokonalit své řečnické, argumentační a komunik. schopnosti.  

agsdix-null

Naučte se arzenál know-how, který využívají komunikační mistři v praxi:

Umí vnímat protistranu, empaticky naslouchat a být pozornými

Chápou odlišnosti různých typů lidí a slova i projev jim přizpůsobují

Uvědomují si, že nezáleží jen na slovech, jako i na podání a načasování

Naučili se správně ptát a využívají tzv. zázračné a silné otázky

Ví, kam v konverzaci směrují, a mají pro ni strukturu

Využívají maxima z neverbální komunikace - jsou mistry řeči těla

Dokáží bez problému ustát i silné osobnosti a nic je nerozhodí

Ovládají energii v konverzaci a umí ji směrovat a řídit

Umí reagovat na nezájem a ví, co dělat!

Pracují dynamicky se svým hlasem a jsou tak poutaví a zajímaví

Vyplňte nyní svou přihlášku a rezervujte si místo hned teď:

“Stejně jako jsme se učili číst a psát, je důležité pro šťastný a úspěšný život ovládnout umění jak správně komunikovat, být ihned pochopeni, zaujmout a vzbudit neodolatelný zájem v druhých. Je to dovednost všech dovedností 21. století.”
– Radek Karban, profesionální řečník  –

>